Porady prawne i finansowe

 • image description

  Jakie odszkodowanie za zwolnienie?

  Odszkodowanie z art. 47[1] kodeksu pracy przysługuje zwolnionemu pracownikowi także wtedy, gdy bezpośrednio po zwolnieniu podjął on nowe zatrudnienie.

  Data: 2015-09-08 21:16:00, Autor: Anna Puszkarska
 • image description

  Urlop? W tym roku wykluczone!

  Czy pracodawca może odwołać nas z urlopu? Czy musi zapłacić za wykupione przez nas wcześniej drogie wczasy? Czy niewykorzytany w danym roku urlop się sumuje z urlopem, który nam przysługuje w roku kolejnym? Kto musi iść obowiązkowo na urlop? - na te i wiele innych pytań odpowiada nasz ekspert.

  Data: 2015-08-17 00:00:00, Autor: Małgorzata Jankowska
 • image description

  Podpisz, albo cię zwolnimy!

  Pracodawca może z ważnych powodów wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające zawierające nowe warunki pracy i płacy. Nieprzyjęcie tych warunków przez pracownika powoduje rozwiązanie z nim umowy bez konieczności wypłacania mu odprawy. Od tej reguły są jednak odstępstwa.

  Data: 2015-08-04 00:00:00, Autor:
 • image description

  Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

  Istnieją przypadki w których pracownik pomimo powstania szkody nie będzie ponosił odpowiedzialności lub zostanie ona zmniejszona. Dzieje się tak wtedy, gdy pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

  Data: 2015-07-16 22:02:48, Autor: Adwokat Joanna Torbé, Kancelaria Adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy
 • image description

  Jeśli inni zarabiają więcej…

  Nie każda różnica w zarobkach pracowników świadczy o dyskryminacji płacowej. Dojdzie do niej tylko wtedy, gdy przyczyna istniejących dysproporcji będzie nielegalna.

  Data: 2015-06-29 16:37:00, Autor:
 • image description

  Łapy precz ode mnie!

  Ofiary molestowania bardzo rzadko zgłaszają swój problem, przez co tak naprawdę zamykają sobie jedyną drogę do tego, żeby sobie pomóc. Tymczasem ich milczenie utwierdza tylko sprawcę przestępstwa w bezkarności.

  Data: 2015-04-12 00:00:00, Autor:
 • image description

  Koniec długoletnich umów?

  Pracownicy zatrudnieni na długoletnich umowach terminowych nie muszą martwić się, że mimo długiego stażu pracy w danej firmie nagle stracą zatrudnienie nie otrzymując za to stosownej odprawy i  innych świadczeń.

  Data: 2015-04-05 00:00:00, Autor:
 • image description

  Pracujesz w kilku miejscach? Sprawdź, co na to ZUS!

  Osoby przedsiębiorcze zwykle nie poprzestają na jednym etacie. Często łączą go z umową cywilnoprawną, wykonują na raz kilka zleceń albo jedno dzieło po drugim.

  Data: 2015-03-15 00:00:00, Autor:
 • image description

  Zwolnienie zaraz po urlopie?

  Choć ochrona przed zwolnieniem wynikająca z umowy o pracę kończy się z ostatnim dniem przebywania rodziców na urlopach związanych z opieką nad dzieckiem, to po powrocie do pracy nie są oni na całkowicie straconej pozycji.

  Data: 2015-03-07 00:00:00, Autor:
 • image description

  Zwalniamy cię bo…

  Spóźnialstwo, niedbałe wykonywanie obowiązków, wyrządzenie szkody pracodawcy – to mogą być uzasadnione przyczyny wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony, pracodawca musi swoje zarzuty sformułować na piśmie. Co więcej, musi o nich wcześniej powiadomić podwładnego. Z kolei pracownik wypowiadając umowę nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji. Z jednym wyjątkiem: kiedy powodem wypowiedzenia jest mobbing.

  Data: 2015-02-22 00:00:00, Autor:
 • image description

  Co zrobić, gdy pracodawca nie płaci?

  W walce o wypłatę należnego wynagrodzenia pracownik ma aż dwóch sojuszników: inspekcję pracy i sąd. Osoby zatrudnione na kontraktach cywilnych, na pomoc inspekcji liczyć mogą tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy warunki wykonywania przez nich pracy świadczą o tym, że ich umowa, wbrew swojej nazwie, faktycznie jest umową o pracę.

  Data: 2015-02-07 00:00:00, Autor:
 • image description

  Jak ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ?

  Po utracie zatrudnienia, zamknięciu firmy lub pracując wyłącznie na umowy o dzieło, korzystanie z bezpłatnych świadczeń medycznych nie jest wykluczone. Można bowiem przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba się jednak liczyć z koniecznością przekazywania co miesiąc składki. Zwykle okazuje się to jednak tańsze niż płacenie za każdą wizytę u lekarza, pobyt w szpitalu czy refundowane leki.

  Data: 2015-01-15 00:00:00, Autor:
 • image description

  Zleceniobiorca czyli pracownik

  Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrunione mogą, nawet po upływie wielu lat, wystąpić do sądu o ustalenie stosunku pracy i domagać się od byłego szefa np. ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, odszkodowania

  Data: 2015-01-11 00:00:00, Autor:
 • image description

  Czy nieobecnego pracownika można zwolnić?

  Ukrywającego się przed pracodawcą pracownika też można zwolnić, choć zwykle nie od razu. Jeśli pracodawca ma kłopot w dostarczeniu mu pisma zawierającego wypowiedzenie umowy, wystarczy, że zrobi wszystko, aby zostało formalnie uznane za doręczone, nawet, jeśli faktycznie nie trafi ono do jego rąk.

  Data: 2014-12-21 00:00:00, Autor:
 • image description

  Czy brak awansu to dyskryminacja?

  Pracownik, który chce ubiegać się w sądzie o odszkodowanie za pomijanie go przy awansach czy szkoleniach musi wskazać przyczynę, z powodu, której był dyskryminowany. Nie każde tego typu działanie pracodawcy jest pretekstem do wytoczenia firmie procesu o odszkodowanie.

  Data: 2014-12-17 00:00:00, Autor:
 • image description

  Czy wypowiedzenie zwalnia z obowiązku pracy?

  Zdarza się, że pracownicy w okresie wypowiedzenia informują swego pracodawcę, że nie chcą już przychodzić do pracy. Jest to dopuszczalne tylko za zgodą pracodawcy. Podwładny, który nie uzyskał takiej zgody, musi liczyć się z tym, że pracodawca nie tylko nie zapłaci mu za nieusprawiedliwioną nieobecność, ale także zwolni go dyscyplinarnie.

  Data: 2014-12-13 00:00:00, Autor:
 • image description

  Ekwiwalent czy przymusowy urlop?

  Gdy pracodawca zrywa umowę z pracownikiem, może nakazać mu wykorzystanie zaległego i bieżącego urlopu. Dopuszczalne jest również zwolnienie zatrudnionego ze świadczenia pracy. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę szef może wysłać zatrudnionego na przymusowy urlop. Sąd Najwyższy w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. (II PK 302/10, OSNP 2012/17-18/215) podkreślił, że prawo do udzielenia urlopu w tym okresie zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić. Termin, w którym pracodawca uzyskuje wspomniane uprawnienie, rozpoczyna swój bieg od chwili złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Tak stwierdził Sąd Najwyższy we wspomnianym wyżej wyroku...

  Data: 2014-12-01 00:00:00, Autor:
 • image description

  Czy szef może wszystko?

  Pracownik ma prawo do prywatności także w pracy. Jego przełożony nawet, jeśli ma uzasadniony powód, aby mieć go cały czas na oku, musi pamiętać, że każdy monitoring ma granice wyznaczone prawem.

  Data: 2014-11-16 00:00:00, Autor:
 • image description

  Szlaban na umowy terminowe? Nic z tego!

  W ramach nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzony zostanie limit zatrudnienia na umowy na czas określony: 33 miesiące. W pierwotnej wersji rządowego projektu limit wynosił równo trzy lata (36 miesięcy). Skąd wzięło się to dziwne 33? Po kilkunastu latach wspierania elastycznych form zatrudnienia nadszedł czas refleksji oraz korekty polityki zatrudnienia, a przede wszystkim: próby ograniczenia patologii na polskim rynku pracy. Obok dużej grupy pracowników zmuszonych przez pracodawców do samozatrudnienia lub przejścia na umowy cywilnoprawne (i pracujących w warunkach, które zgodnie z kodeksem Pracy powinny narzucać stosowanie umowy o pracę), narastającym deformacją polskiego rynku jest nadzwyczajnie duży udział umów na czas określony wśród umów o pracę.Polskie rekordy Według Instytutu Badań Strukturalnych już ponad 85\% umów o pracę rozpoczynających współpracę pomiędzy pracodawcą i pracownikiem w Polsce to umowy terminowe – wyższy wskaźnik w Unii Europejskiej ma tylko Hiszpania...

  Data: 2014-11-06 00:00:00, Autor:
 • image description

  Kiedy zapłacisz składki także za pracodawcę?

  Pracodawcy coraz częściej żądają od pracowników informacji, ile w danym roku zdążyli zarobić, zanim przyszli do nich. Mają do tego prawo, bo gdy przychód pracownika osiągnie określony limit, nie trzeba już odprowadzać za niego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zdarza się jednak, że nowy pracodawca, chcąc jak najszybciej zwolnić się ze składek ZUS, sugeruje pracownikowi, jaką sumę w takim oświadczeniu podać. Taka uległość wobec pracodawcy może

  Data: 2014-11-05 00:00:00, Autor:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij